Lengkapi Ilmu Pengajian Islam Sebagai Pemimpin Efektif


Sebagai seorang Muslim yang ingin mempertingkatkan diri supaya dapat membuat keputusan yang berhikmah, mengikut landasan agama, yok ikuti siri terbaru Tafaqquh fid Deen, yang digubah untuk membantu memupuk kemahiran sebagai seorang pendakwah dan pemimpin keluarga, badan, dan selanjutnya.

Modul perintis ‘Ulumul Qur’an ini bertujuan untuk memberi pengenalan kepada subjek ‘Ulumul Qur’an dengan sorotan topik-topik penting seperti sejarah dan perkembangan Al-Qur’an, mengenali ayat nasikh dan mansukh, asbab nuzul dan lain-lain lagi.

Modul yang selanjutnya ialah ‘Ulumul Hadith, diharap dapat mengenalkan peserta pelbagai jenis hadis dan peranannya sebagai sumber kedua pengambilan hukum, dan menghargai kesungguhan serta jasa ulama hadis dalam memelihara sunnah Rasulullah SAW daripada penyelewengan dan pemalsuan.

Nantikan juga modul-modul selanjutnya yang kesemuanya di Zoom, yang diusahakan untuk melengkapi ilmu agama anda sebagai seorang yang berilmu dan efektif dalam menjalankan tanggungjawab.

Peserta akan menerima sijil penyertaan selepas melalui Bahagian 1 & 2 serta penilaian.

'Ulumul Qur’an - Bahagian 1 (5 minggu)
Tarikh: 18 & 25 Mei serta 1, 8, 22 Jun
(diskaun untuk yang daftar berkumpulan)

'Ulumul Hadith - Bahagian 1 (5 minggu)
Tarikh: 14, 21 & 28 Julai serta 4 & 11 Ogos

Masa: 8 mlm – 9.30 mlm

Syarat Kemasukan

Peserta mempunyai kefahaman peringkat sederhana dalam pembelajaran Al-Qur'an.

Terbukajuga kepada kepada Alumni ACIS Imad Perdaus.

Peserta akan menerima sijil penyertaan selepas melengkapkan Bahagian 1 & 2 serta penilaian.


Pembayaran

Anda boleh memilih antara membayar secara penuh atau ansuran.

Untuk bahagian pertama:
Seorang peserta: $70/peserta
2 atau lebih: $50/peserta
Sila lampirkan nama rakan anda di kotak yang tersedia.

Yuran pendaftaran adalah $20. Jika anda adalah:
- peserta ACIS, atau
- peserta modul ALIM / KAD
yuran ini dimansuhkan.

Pegawai kami akan menghubungi anda dalam 2-3 hari pejabat dengan maklumat pembayaran, setelah anda menghantar borang ini.

Tentang Tafaqquh fid Deen

Sebagai seorang Muslim yang ingin mempertingkatkan diri supaya dapat membuat keputusan yang berhikmah, mengikut landasan agama, yok ikuti siri terbaru Tafaqquh fid Deen, yang digubah untuk membantu memupuk kemahiran sebagai seorang pendakwah dan pemimpin keluarga, badan, dan selanjutnya.

Modul perintis ‘Ulumul Qur’an ini bertujuan untuk memberi pengenalan kepada subjek ‘Ulumul Qur’an dengan sorotan topik-topik penting seperti sejarah dan perkembangan Al-Qur’an, mengenali ayat nasikh dan mansukh, asbab nuzul dan lain-lain lagi.

Nantikan juga modul-modul selanjutnya yang kesemuanya di Zoom, yang diusahakan untuk melengkapi ilmu agama anda sebagai seorang yang berilmu dan efektif dalam menjalankan tanggungjawab. Modul-modul yang selanjutnya termasuk Usul Fiqh, Fiqh Da'wah, dan lain-lain, yang akan mencapai ke Diploma Pengajian Islam dan Da'wah.
 • Bahagian I

  Butiran Peribadi
 • seperti di Kad Pengenalan
 • Hanya 5 angka/huruf terakhir e.g. jika nombor KP anda ialah S1234567X, sila letak 4567X sahaja.
 • Untuk komunikasi langsung melalui WhatsApp/Telegram
 • Alamat penuh termasuk Blk, Nama Jalan, No Unit & Poskod
 • Boleh pilih lebih dari satu.
 • Bahagian II

  Pengakuan
 • Boleh pilih lebih dari satu pilihan