แบบฟอร์มขอฤกษ์มงคล จดทะเบียนสมรส
(1.)ในการชำระค่าบูชาครู ท่านจะต้องโอนเงินก่อนหรือหลังจากกรอกข้อมูลนี้ก็ได้ และเมื่ออาศรมฯได้รับค่าครูแล้ว จึงจะจัดคิวทำการคำนวนฤกษ์ให้ท่านได้

(2.)ทาง อาศรมของเราไม่มีฤกษ์สะดวก ฤกษ์ตามใจผู้ขอ? หรือ ฤกษ์ให้เลือกเอาตามใจชอบ? เพราะเราคำนวนโดยใช้หลักเกณฑ์ของโหราศาสตร์ชั้นสูง คือโหรพระเวทของพรามณ์ (โหราศาสตร์ภารตะ) เท่านั้น และจะเลือกเฟ้นวันที่ดีที่สุด สมพงษ์กับดวงชาตาของท่านมากที่สุด ตามระยะเวลาที่ท่านกำหนดมาให้และจะมีเพียงฤกษ์เดียวเท่านั้น

(3.)หากในระยะเวลาที่ท่านขอมาไม่สามารถให้ฤกษ์ได้ ทางอาศรมจะคำนวนฤกษ์ยามในวันที่ใกล้เคียงที่สุด และดีที่สุดที่สมพงษ์กับดวงชาตาของท่าน

(4.)ในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลผิดและต้องการให้คำนวนฤกษ์ใหม่ ท่านจะต้องเสียค่ายกครูใหม่อีกครั้ง

(5.) เมื่อท่านการกรอกแบบฟอร์มนี้แล้ว หากท่านมีอีเมล์ ระบบจะทำการยืนยันข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่านโดยอัตโนมัติ และกรุณาสอบทานข้อมูลอีกครั้ง

(6.) หากท่านไม่มีอีเมล์ จะไม่มีข้อมูลตอบกลับไปให้ กรุณาแอดไลน์อาศรมฯ @astroneemo และให้ท่านแจ้งชื่อของท่านและฤกษ์ที่ต้องการพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ส่งมาที่ไลน์อาศรมฯ แล้วเราจะตอบกลับไปภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลผ่านแบบฟอร์มนี้

***ด้วยกฏและจรรยาบรรณของโหรของเรา ทางอาศรมฯได้ทำการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาโดยตลอดนับสิบปีมาแล้ว
และนอกจากนี้ข้อมูลของยังท่านได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) ตามกฏหมายอีกด้วย
 • 1.ข้อมูลผู้ติดต่อ

  ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ตามกฏและจรรยาบรรณของโหร
 • **กรุณาแอดไลน์อาศรมฯ @astroneemo อาศรมฯจะส่งฤกษ์มงคลพร้อมวิธีใช้ฤกษ์กลับไปให้ท่านผ่านไลน์นี้
 • 2.ข้อมูลดวงชาตา

  กรุณาระบุรายละเอียดของคู่บ่าว-สาว เพื่อคำนวนดวงชาตากำเนิด
 • ชื่อ-สกุล เจ้าบ่าว
  อาชีพปัจจุบัน
  วันเดือนปีเกิด
  จังหวัดที่เกิด
  เวลาเกิด
  หากไม่มีเวลาเกิดเราจะคำนวนหาลัคนาจาก"องศาอาทิตย์กำเนิด"แทนโดยใช้เกณฑ์คำนวนจากเวลา 07.00 น.ของวันที่คุณเกิด กรุณาเขียนในช่องนี้ว่า "ไม่มีเวลาเกิด" หรือ"เวลาเกิดไม่แน่นอน"
 • ชื่อ-สกุล เจ้าสาว
  อาชีพปัจจุบัน
  วันเดือนปีเกิด
  จังหวัดที่เกิด
  เวลาเกิด
  หากไม่มีเวลาเกิดเราจะคำนวนหาลัคนาจาก"องศาอาทิตย์กำเนิด"แทนโดยใช้เกณฑ์คำนวนจากเวลา 07.00 น.ของวันที่คุณเกิด กรุณาเขียนในช่องนี้ว่า "ไม่มีเวลาเกิด" หรือ"เวลาเกิดไม่แน่นอน"
 • 3.ข้อมูลคำนวณฤกษ์

  กรุณาระบุรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการคำนวณฤกษ์จดทะเบียนสมรส
 • ระบุเขต / จังหวัด ที่ต้องการจดทะเบียนสมรส
 • ระบุช่วงเวลาที่ต้องการจดทะเบียนสมรสโดยประมาณ เช่น ระหว่างวันที่ 1 มค-1 เมษา 59 ให้ระบุช่วงเวลามาอย่างน้อย 1-3 เดือน เพื่อจะได้หาวันดีที่สุด (*)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ หรือ ระบุความต้องการในดวงฤกษ์ เช่น ขอให้มีโชค เจริญรุ่งเรือง แก้ไขอุปสรรค ความรักมั่นคง ลูกหลานดี ฯลฯ
 • 4.การชำระค่าบูชาครู

  ค่าครูดูฤกษ์มงคล จดทะเบียนสมรส จำนวน 999 บาท
  **สามารถส่งสลิปผ่านไลน์อาศรมฯได้ @astroneemo
 • หากท่านชำระแล้ว-กรุณาแนบสลิปโอนเงินค่าบูชาครู(ถ้ามี)
 • รายละเอียดบัญชีธนาคาร

  โอนเงินค่าบูชาครู อาศรมศรีจักรนารท (บัญชีออมทรัพย์)

  (1)ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 775-2-03764-1
  ชื่อบัญชี นายกมล จันทร์ขจรภพ
  (2)ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 234-022915-8
  ชื่อบัญชี นายกมล จันทร์ขจรภพ
  (3)ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 177-281794-1
  ชื่อบัญชี นายสุรเดช จันทร์ขจรภพ
  (4)ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 662-1-95576-6
  ชื่อบัญชี นายสุรเดช จันทร์ขจรภพ

  โอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินมาทางไลน์อาศรมฯ @astroneemo จักขอบพระคุณอย่างสูง
 • กรุณาตรวจสอบ

  ข้อมูลของท่านก่อนทำการกดส่งข้อมูล มิฉะนั้นต้องเสียค่าบูชาครูใหม่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล