MYSTORE ZOKI - PREMIUM SERVICE
Registracija za učenje nemačkog jezika na ZOOM-u
  • / /
  • Vaše preference za učenje nemačkog jezika:

  • Na našem kursu dobijate i jedan nivo unazad od onog kojeg ste odabrali da učite, kako bi mogli da obnavljate gradivo. Npr. ako učite B1, dobićete i A2 gratis.
  • Opšti uslovi poslovanja

    "MYSTORE ZOKI" je web-platforma na kojoj učite nemački jezik, nevezano za vreme ili mesto. Lekcije dobijate 2x nedeljno na mejl, uz odgovarajuću šifru (časovi se snimaju na Zoom-u). Obrada tekstualnih zadataka na samoj platformi, koja je na našem jeziku, je automatizovana. Ukoliko je potrebno, pomažemo Vam i na individualnom nivou (putem mejla, telefonski, video-porukama i sl.).

    Ugovorna obaveza ne postoji, niti otkazni rok. PREMIUM je prepaid servis. Moguće je započeti školovanje na bilo kom nivou (trenutno je u ponudi A1, A2, B1 i B2). Prijavom za jedan kurs, trenutno omogućujemo pristup na sva 4 kursa - bez ikakve dodatne nadoknade. 

    Početak učenja je svakog 01. u mesecu. Po želji, može se zatražiti početak i van tog perioda, ali uvek samo za ceo mesec (npr. 10. septembra retoraktivno za 01. septembar). Pristupni podaci za naš portal se dobijaju po prispeću 1. uplate za 30 dana.