Vyhrajte jesenné upratovanie zadarmo !
Veľké upratovanie nemusíte robiť len v jari. Teraz ho vlastne nemusíte robiť vôbec! Zapojte sa do súťaže vyplnením formulára a doprajte si siestu, zatiaľ čo my Vám zadarmo upraceme kompletne celú domácnosť.
 • Podmienky súťaže

  Výhra

  1. Organizátorom súťaže a dodávateľom výhry je spoločnosť RoomService Bratislava s.r.o., Družicová 1, 821 02 Bratislava.
  2. Pod výhrou sa rozumie poskytnutie služby – balíčka Premium+, ktorý predstavuje kompletné upratanie domácnosti s vysokým dôrazom na detail.
  3. Upratanie sa realizuje len v Bratislave a blízkom okolí.
  4. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť alebo požadovať za ňu finančnú náhradu.

  Súťažiaci

  5. Do súťaže „Veľké jesenné upratovanie“ je možné zapojiť sa od 23.9.2014 do polnoci 23.10.2014.
  6. Podmienkou pre zapojenie sa do súťaže je dovŕšený vek 18 rokov.
  7. Súťažiaci sa do súťaže zapája vyplnením formulára.
  8. Každý súťažiaci bude do súťaže zaradený len raz.
  9. Vyplnením formulára súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov v zmysle § 7 odst. 1, 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti Roomservice Bratislava s.r.o., Družicová 1, 821 02 Bratislava pre marketingové účely firmy. Zároveň ako dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle
  zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  Výherca

  10. Výherca bude vybraný náhodne žrebovaním podľa poradového čísla, ktoré mu bude pridelené po vyplnení formulára.
  11. Výherca bude kontaktovaný okamžite po skončení súťaže emailom na adrese, ktorú uviedol pri vypĺňaní formulára
  12. Ak výherca nebude reagovať do 5 dní od doručenia emailu informujúceho o výhre, zaniká mu nárok na výhru a budeme kontaktovať náhradníka.
  13. Svoju výhru – využitie služby si môže výherca uplatniť najneskôr do 3 mesiacov od skončenia súťaže.

  14. Súťaž nie je organizovaná, sponzorovaná, schválená, alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook.