Zahtev za kredit
Molimo Vas da precizno odgovorite na sva postavljena pitanja, kako biste dobili najbolju moguću ponudu
12
1
2
 • Uslovi za dobijanje kredita:

  - Da niste stariji od 67 godina
  - Da imate mesečna neto primanja iznad 3'000.00 CHF
  - Da nemate betrajbung (da niste pod prinudnom naplatom)
  - Da posedujete B vizu (duže od 6 meseci), C vizu ili švajcarski pasoš

  *Ako aplicirate kao vlasnik firme, vaša firma mora biti registrovana minimum 2 godine.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže banci kod aplikacije za kredit zavisi od vašeg poslovnog statusa:

  1. KLIJENT U PRIVREMENOM RADNOM ODNOSU
  - Ugovor o radu (uslov je da ste u toj firmi u radnom odnosu minimum godinu dana),
  - Poslednje 6 platne liste,
  - Kopija ausvajsa,
  - Polisa zdravstvenog osiguranja (kranken-kase).

  2. KLIJENT U STALNOM RADNOM ODNOSU
  - Poslednje 3 platne liste,
  - Kopija ausvajsa,
  - Polisa zdravstvenog osiguranja (kranken-kase).

  3. VLASNIK FIRME (SELBSTÄNDIG/SAMOSTALAN)
  - Definitivni poreski obračun (Steuerveralagung),
  - Kopija ausvajsa,
  - Polisa zdravstvenog osiguranja (kranken-kase).

  4. PENZIONER
  - Aktuelno rešenje penzije,
  - Kopija ausvajsa,
  - Polisa zdravstvenog osiguranja (kranken-kase),
  - Izveštaj iz banke za poslednja 3 meseca.
 • 1 / 2