POTJIEKOS KOMPETISIE / POTJIEKOS COMPETITION
INSKRYWINGSVORM / ENTRY FORM
 • Ek het die reëls gelees en onderteken en deur vir hierdie kompetisie in te skryf, onderneem ek om die reëls van die kompetisie na te kom en te eerbiedig. I read the rules and signed every page. By entering this competition, I undertake to adhere and to respect the rules of this competition.
  Vul die vorm in, parafeer die reëls en beoordelaarsvorm. Faks of epos die inskrywingsvorm, getekende reëls, beoordelaarsvorm en inbetalingstrokie:

  Please fill in the form, initial the rules and judging form.
  Fax or email the entry form, signed rules, judging form and proof of payment:
  Faks/ Fax: (011) 362 5233
  Epos/ Email: admin@lefra.com

  Betaal die inskrywingsfooi van R250 in die volgende rekeningnommer. Please pay in the entry fees of R250 in the following bank account:
  Lefra Kommunikasie en Bemarking/ Lefra Communications and Marketing
  ABSA Spaarrekening/ ABSA Savings Account
  Takkode/ Branch Code: 501 – 642
  Rekeningnommer/ Account Number: 288 167 133
  Verwysing/ Reference: Potjie Your Name and Surname; Title of Team
  Epos betalingstrokie aan/ Email POP to: admin@lefra.com