หน้าลงทะเบียน 2/2561
งานประชุมวิชาการโดยสมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561
เรื่อง "O.S.R.Th. รวมแนวคิดพิชิตจัดฟัน EP.2"
วันที่ 17 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
โรงแรม NOVOTEL BANGKOK ON SIAM SQUARE ชั้น 4 ห้อง The Gallery

***ชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน เนื่องจากต้องมีการถ่ายรูปสำเนาแนบมาด้วยค่ะ***
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม email : osrthailand@gmail.com
 • 1.ข้อมูลลงทะเบียน

  ***เติมคำในช่องว่างทุกช่องด้วยภาษาไทย***
 • เลขที่, อาคาร, หมู่บ้าน, ซอย, ถนน
 • ตำบล
 • อำเภอ
 • จังหวัด
 • รหัสไปรษณีย์
 • ใส่อีเมลด้านล่างอีกครั้งเพื่อยืนยัน
 • ตัวอย่าง 0812223333
 • 2.แจ้งชำระค่าลงทะเบียน

 • / /
  กด icon รูปปฏิทินเพื่อเลือกวันที่
 • :
 • เลือกประเภทการลงทะเบียน
 • เลือกไฟล์รูปภาพหลักฐานการโอนเงิน