MYSTORE ZOKI - kurs programiranja
Registracija za početni kurs programiranja na ZOOM-u
  • / /
  • Opšti uslovi poslovanja

    "MYSTORE ZOKI - programiranje" je web-platforma na kojoj učite programiranje, nevezano za vreme ili mesto. Lekcije dobijate putem naše učeničke/studentske platforme 2x nedeljno - uz odgovarajuću notifikaciju na mejlu. Časovi se snimaju na Zoom-u. Kod potrebe, pomažemo Vam i na individualnom nivou - putem mejla, telefonski, video-porukama i sl. Autor ovog kursa je Sava Balašević, master-inženjer softvera. A on je istovremeno i Vaš predavač.

    Nadoknada za ovaj servis je 60 evra mesečno (ugovorna obaveza ne postoji, niti otkazni rok - naš kurs je prepaid servis. Početni kurs traje 3 meseca.

    Početak učenja je svakog 01. u mesecu. Po želji, može se zatražiti početak i van tog perioda, ali uvek samo za ceo mesec (npr. 10. septembra retoraktivno za 01. septembar). Pristupni podaci za naš portal se dobijaju po prispeću 1. uplate za min. 30 dana.