Festival filantropije - Ulične priče
Ulične priče o dobročinstvu
Novi Sad
Glavna šetačka zona

18:00-20:00

Volonteri organizacije Junior Chamber International (JCI) kroz uličnu anketu ispituju koliki su dobročinitelji građani i građanke Novog Sada.
  • Politika privatnosti je dostupna na https://www.divac.com/politikaprivatnosti