Pozivamo vas na online trening
”Antidiskriminatorno izveštavanje i rodna ravnopravnost” strukturiran je tako da polaznicima/cama pruži informacije o tome šta je to diskriminacija i kako je prepoznati (sa fokusom na polnu i rodnu diskriminaciju) i koji mehanizmi zaštite stoje na raspolaganju građanima/kama Srbije.

Projekat ”Unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji” realizuju Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju projekta Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Za sve dodatne informacije možete poslati upit na email: marija.jovanovic@divac.com
  • Vaši podaci će biti korišćeni isključivo za potrebe projekta i neće se koristiti u druge svrhe, u skladu sa zaštitom podataka o ličnosti.