Terminblatt / Lista za zakazivanje termina
Ovde se unose podaci porodice koja zakazuje termin sa nama vezano za zdravstveno osiguranje (kranken-kasu)
 • Podaci o terminu:

 • Kontakt-osoba:

 • Porodica:

 • Član 1 Član 2 Član 3 Član 4 Član 5
  Ime
  Prezime
  Datum rođenja
  Franšiza
  Radni status
  VVG ("fau-fau-ge" - dodatno osiguranje)
  Hronične bolesti
  Bolovanje
  Terapija
  Zubna proteza (na nemačkom "špange")
  Operacija
 • Kućni lekar (na nemačkom "haus arct")