แบบฟอร์ม ขอผูกดวงพิชัยสงคราม
(1.)ในการชำระค่าบูชาครู ท่านจะโอนเงินก่อนหรือหลังจากกรอกข้อมูลนี้ก็ได้ และเมื่ออาศรมฯได้รับค่าครูแล้ว จึงจะจัดคิวทำการคำนวนดวงพิชัยสงครามให้ท่านได้

(2.)ในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลผิดและต้องการให้คำนวนดวงพิชัยสงครามใหม่ ท่านจะต้องเสียค่ายกครูใหม่อีกครั้ง

(3.) เมื่อท่านการกรอกแบบฟอร์มนี้แล้ว หากท่านมีอีเมล์ ระบบจะทำการยืนยันข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่านโดยอัตโนมัติ และกรุณาสอบทานข้อมูลอีกครั้ง

(4.) หากท่านไม่มีอีเมล์ จะไม่มีข้อมูลตอบกลับไปให้ กรุณาแอดไลน์อาศรมฯ @astroneemo และให้ท่านแจ้งชื่อของท่านและฤกษ์ที่ต้องการพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ส่งมาที่ไลน์อาศรมฯ แล้วเราจะตอบกลับไปภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลผ่านแบบฟอร์มนี้

***ด้วยกฏและจรรยาบรรณของโหรของเรา ทางอาศรมฯได้ทำการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาโดยตลอดนับสิบปีมาแล้ว
และนอกจากนี้ข้อมูลของยังท่านได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) ตามกฏหมายอีกด้วย
 • 1.ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

  ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ตามกฏและจรรยาบรรณของโหร
 • **กรุณาแอดไลน์อาศรมฯ @astroneemo อาศรมฯจะยืนยันข้อมูลกลับไปให้ท่านผ่านไลน์นี้
 • เพศ
  สถานะ (โสด,แต่ง,หย่าร้าง)
  อาชีพปัจจุบันของคุณ
  วันเดือนปีเกิด
  จังหวัดที่เกิด
  เวลาเกิด
  หากไม่มีเวลาเกิดเราจะคำนวนหาลัคนาจาก"องศาอาทิตย์กำเนิด"แทนโดยใช้เกณฑ์คำนวนจากเวลา 07.00 น.ของวันที่คุณเกิด กรุณาเขียนในช่องนี้ว่า "ไม่มีเวลาเกิด" หรือ"เวลาเกิดไม่แน่นอน"
 • 2.รายละเอียดที่อยู่

 • หรือ ระบุความต้องการในดวงฤกษ์เช่น ขอให้มีโชค เจริญรุ่งเรือง แก้ไขอุปสรรค ฯลฯ
 • 3.การชำระค่าบูชาครู

  ค่าครู ผูกดวงพิชัยสงคราม จำนวนเงิน 3,999 บาท และใช้เวลาจัดทำประมาณ 1 เดือน
  **สามารถส่งสลิปผ่านไลน์อาศรมฯได้ @astroneemo
 • หากท่านชำระแล้ว-กรุณาแนบสลิปโอนเงินค่าบูชาครู(ถ้ามี) หรือแจ้งทางLine official ของอาศรมฯ @astroneemo
 • รายละเอียดบัญชีธนาคาร

  โอนเงินค่าบูชาครู อาศรมศรีจักรนารท (บัญชีออมทรัพย์)

  (1)ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 775-2-03764-1
  ชื่อบัญชี นายกมล จันทร์ขจรภพ
  (2)ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 234-022915-8
  ชื่อบัญชี นายกมล จันทร์ขจรภพ
  (3)ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 177-281794-1
  ชื่อบัญชี นายสุรเดช จันทร์ขจรภพ
  (4)ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 662-1-95576-6
  ชื่อบัญชี นายสุรเดช จันทร์ขจรภพ

  โอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินมาทางไลน์อาศรมฯ @astroneemo จักขอบพระคุณอย่างสูง
 • กรุณาตรวจสอบ

  ข้อมูลของท่านก่อนทำการกดส่งข้อมูล มิฉะนั้นต้องเสียค่าบูชาครูใหม่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล