แบบฟอร์ม ขอผูกดวงพิชัยสงคราม
(1.)กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน(*)
(2.)ในการชำระค่าบูชาครู ท่านจะโอนเงินก่อนหรือหลังจากกรอกข้อมูลนี้ก็ได้ และเมื่ออาศรมฯได้รับค่าครูแล้ว จึงจะจัดคิวทำการคำนวนดวงพิชัยสงครามให้ท่านได้
(5.)ในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลผิดและต้องการให้คำนวนดวงพิชัยสงครามใหม่ ท่านจะต้องเสียค่ายกครูใหม่อีกครั้ง
(6) เมื่อท่านการกรอกแบบฟอร์มนี้แล้ว ระบบจะทำการยืนยันข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
 • 1.ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

  ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ตามกฏและจรรยาบรรณของโหร
 • เพศ
  สถานะ (โสด,แต่ง,หย่าร้าง)
  อาชีพปัจจุบันของคุณ
  วันเดือนปีเกิด
  จังหวัดที่เกิด
  เวลาเกิด
  หากไม่มีเวลาเกิดเราจะคำนวนหาลัคนาจาก"องศาอาทิตย์กำเนิด"แทนโดยใช้เกณฑ์คำนวนจากเวลา 07.00 น.ของวันที่คุณเกิด กรุณาเขียนในช่องนี้ว่า "ไม่มีเวลาเกิด" หรือ"เวลาเกิดไม่แน่นอน"
 • 2.รายละเอียดที่อยู่

 • หรือ ระบุความต้องการในดวงฤกษ์เช่น ขอให้มีโชค เจริญรุ่งเรือง แก้ไขอุปสรรค ฯลฯ
 • 3.การชำระค่าบูชาครู

  ค่าครู ผูกดวงพิชัยสงคราม จำนวนเงิน 1999 บาท และใช้เวลาจัดทำประมาณ 1 เดือน
 • หากท่านชำระแล้ว-กรุณาแนบสลิปโอนเงินค่าบูชาครู(ถ้ามี) หรือ หากไม่สะดวกแนบสลิป กรุณากรอกรายละเอียดการโอนเงินด้านล่างนี้ โดยระบุวันที่+เวลา+ธนาคารที่โอนเงินและจำนวนเงินค่าครู
 • บัตรเครดิต วันที่-เวลา
  PayPal วันที่-เวลา
  ธ.กรุงไทย วันที่-เวลา
  ธ.กรุงเทพ วันที่-เวลา
  ธ.ไทยพาณิชย์ วันที่-เวลา
  ธ.กสิกรไทย วันที่-เวลา
 • รายละเอียดบัญชีธนาคาร

  โอนเงินค่าบูชาครู อาศรมศรีจักรนารท ชื่อบัญชี นายกมล จันทร์ขจรภพ

  1.ธนาคารกรุงไทย สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 762-0-38313-1

  2.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัส บางกะปิ
  บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 177-215264-2

  3.ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้โลตัส บางกะปิ
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ี 775-2-03764-1

  4.ธนาคารกรุงเทพ สาขา ย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ี 234-022915-8

  โอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินมาทาง SMS ที่หมายเลข 085-832-8228 หรือ e-mail แจ้งมาที่ kamol_jsk@hotmail.com จักขอบพระคุณอย่างสูง
 • กรุณาตรวจสอบ

  ข้อมูลของท่านก่อนทำการกดส่งข้อมูล มิฉะนั้นต้องเสียค่าบูชาครูใหม่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล