EINSTUFUNGSTEST
Test za individualno odredjivanje nivoa poznavanja nemačkog jezika
  • / /
  • POJAŠNJENJE

    Ove informacije prikupljamo iz više razloga:

    1. Da bismo zajedno dobili uvid u to na kom ste nivou poznavanja nemačkog jezika
    2. Da bismo videli ima li smisla organizovati posebne PREMIUM-kurseve za vokabular, konverzaciju ili privatnu nastavu
    3. Da bismo tačno oslušnuli šta imate da nam kažete i tako još više unapredili naš servis