Formulär för reklamation
Somna AB
 • Ange vilken medarbetare på Somna som tagit emot din reklamationsbegäran
 • Serienumret består av de fem sista siffrorna, se bild.
 • Mellan 1 och 1000 tecken
 • / /
  Ange månad, dag och år för inköpet av produkten
 • Kontaktinformation

 • Företag/organisation
 • Gatuadress (Ej Postbox)
 • Postnummer
 • Postort