Formulär för reklamation
Somna AB/Abilia AB
  • Serienumret består av de fem sista siffrorna, se bild.
  • Mellan 1 och 1000 tecken
  • / /
    Ange månad, dag och år för inköpet av produkten
  • Kontaktinformation

  • Företag/organisation
  • Gatuadress (Ej Postbox)
  • Postnummer
  • Postort