Aanvraag noodopvang voor kinderen vanaf 11 mei
week 23

Als uw aanmelding(en) voor 10.30 uur (op werkdagen) is gedaan, wordt deze dezelfde dag in behandeling genomen en is uw kind/zijn uw kinderen de volgende dag welkom.
  • Met dit formulier kunt u kinderen aanmelden voor de noodopvang t/m 5 juni 2020. Alleen met "JA" beantwoorden als uw kind die dag NIET gewoon naar school gaat en u, omdat u in een cruciaal beroep werkzaam bent, noodopvang nodig heeft. De noodopvang wordt in school gerealiseerd. Het gaat hierbij om de schooltijden. Heeft u die betreffende dag ook naschoolse opvang nodig, dan dient u zich daarvoor OOK aan te melden bij de betreffende opvangorganisatie. School en opvang stemmen dan af hoe dit wordt georganiseerd.
    Wij wijzen u er weer graag op dat in verband met de corona maatregelen de personele bezetting beperkt is en vragen u alleen gebruik te maken van de noodopvang als het echt niet anders kan.
  • Indien meerdere kinderen: voor elk kind een aanvraag doen.

  • Opvang nodig voor de volgende dag(en):
  • Met het verzenden van dit formulier verklaar ik dat ik werkzaam ben in een cruciaal beroep.