Slanje prijava - Konkurs "Da rastemo srećni"
ROK: 7.5.2018. u 16h
  • Na ovaj e-mail će Vam stići potvrda o uspešno poslatom projektu.

    Molimo Vas da proverite da ne postoji prazan prostor ("space") iza e-mail adrese.
  • U dinarima
  • Preuzima se na www.divac.com/skole
  • Npr. online materijali, audio ili video dokumentacija koja može pomoći u predstavljanju, kopije nagrada i priznanja, pisma preporuke od institucija zadužene za oblast obrazovanja, partnera, dokaz o učešću lokalne zajednice, tehnička dokumentacija za projekat i drugo.
  • Ovde možete upisati linkove ka vestima o školi i sl.
  • Nakon uspešnog slanja prijave na navedeni e-mail će Vam stići potvrda.

    Maksimalna veličina pojedinačnog dokumenta koji šaljete je 10 MB, a svih dokumenata koje šaljete zajedno 20MB.