CSR PROFESIONALCI - FORMULAR ZA PRIJAVE
Sa ciljem odavanja priznanja ljudima koji se u Srbiji u okviru svojih kompanija bave razvojem odgovornih i održivih praksi poslovanja, i u želji da upozna javnost sa značajem i ulogom CSR profesionalaca u poslovnom okruženju, Forum za odgovorno poslovanje, u saradnji sa Smart kolektivom, agencijom Represent Communications i magazinom Bizlife, raspisuje poziv za nominacije CSR profesionalaca koji će se naći na istoimenoj listi.  

Putem ovog formulara možete se prijaviti za uvrštavanje na listu ''CSR profesionalci'' ili potvrditi Vašu nominaciju.

Postojeća lista ''CSP profesionalci'' biće proširena novim članovima 2023. godine.
  • Ukoliko stručni žiri oceni da Vaša prijava zadovoljava kriterijume za uključivanje u listu ''CSR profesionalci'', ova fotografija će biti korišćena javno za potrebe promocije liste.
  • Ukoliko stručni žiri oceni da Vaša prijava zadovoljava kriterijume za uključivanje u listu ''CSR profesionalci'', ovaj odgovor može biti korišćen javno za potrebe promocije liste.
  • Ukoliko stručni žiri oceni da Vaša prijava zadovoljava kriterijume za uključivanje u listu ''CSR profesionalci'', ovaj odgovor može biti korišćen javno za potrebe promocije liste.