• REGISTRACIONI FORMULAR/ REGISTRATION FORM

  • Molimo Vas da ukoliko kopirate e-mail adresu nakon adrese ne ostane razmak ("space).
  • Učesnici: predstavnici UN, EU, Vlade Republike Srbije, stranih ambasada, poslovnog i civilnog sektora, kao i mnogi drugi.
    Tema: Perspektive razvoja Srbije u kontekstu Agende 2030. Da li je Srbija na dobrom putu u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja do 2030. godine?


    Participants: UN, EU, Government of Serbia, Embassies, Businesses, Civil Society Organizations, and many more.
    Topic: Development perspective of Serbia in light of Agenda 2030. Is Serbia on the right track to achieving the SDGs by 2030?