Kurs i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen tirsdag på Fjell Frivillighetsentral 17. og 18. januar