Perbaiki ibadah solat & bacaan Al-Qur'an anda bersama Perdaus di
****************************************************
NOTIS

Kelas-kelas yang kami buka adalah terhad. Peserta yang berlebihan akan ditempatkan di senarai menunggu.

Terima kasih di atas kerjasama anda!

****************************************************

Jadual KAD di Bedok

(dikemaskini 31 Mei 2022)

Modul Penuh KAD di Bedok

No.
Modul
Objektif
Yuran
Sesi
1
Asas
Al-Qur'an
▸ Belajar asas membaca Al-Qur'an.
▸ Mengenali huruf Hijaiyah dan barisannya.
▸ Mengetahui manfaat membaca ayat-ayat suci Allah.
$80 +
$15 (yuran pendaftaran)
12 minggu
2
Klinik
Al-Qur'an
▸ Tingkatkan kemahiran bacaan Al-Qur'an.
▸ Memberi perhatian yang penuh secara individu.
▸ Dari peringkat rendah hingga ke Al-Qur'an.
▸ Mengikut tahap kelayakan individu.
$80 +
$15 (yuran pendaftaran)
10 minggu
3
Asas
Solat
▸ Belajar asas mendirikan solat
▸ Belajar asas wudhu' dan yang berkaitan dengannya
▸ Mengenal tata tertib dan bacaan di dalam solat
▸ Memahami bacaan dan lafaz-lafaz dalam solat
▸ Mengetahui perbezaan diantara solat fardhu dan solat sunnat
▸ Memahami tanggungjawab mendirikan solat sebagai seorang Muslim
▸▸ Lanjutan ke peringkat Menghalusi Solat.
$80 +
$15 (yuran pendaftaran)
10 minggu
4
Menghalusi
Solat
▸ Menghalusi bacaan dan tata cara praktikal dalam melaksanakan ibadah solat
▸ Mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai solat-solat sunnat
▸ Mengetahui perbezaan di antara wudhu' dan tayammum
▸ Mempertingkatkan ketaqwaan terhadap Allah SWT
$90 +
$15 (yuran pendaftaran)
10 minggu
5
Bahasa Arab
Al-Qur'an (Modul 1)
▸ Menguasai bahasa Arab bagi memahami apa yang dibaca dalam solat, serta du'a-du'a dan surah-surah pilihan
$90 +
$15 (yuran pendaftaran)
10 minggu
6
Bahasa Arab
Al-Qur'an (Modul 4)
▸ Menguasai bahasa Arab bagi memahami du'a-du'a dan surah-surah pilihan
▸ Sudah mengikuti Bahasa Arab Al-Qur'an (Modul 3)
$90 +
$15 (yuran pendaftaran)
10 minggu


Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi pejabat Bedok kami di 6513 2315.

Untuk mendaftarkan diri di Perdaus Bukit Batok, sila lungsuri ke:
 • Bahagian I

  Butiran Peribadi
 • seperti di Kad Pengenalan
 • Hanya 5 angka/huruf terakhir e.g. jika nombor KP anda ialah S1234567X, sila letak 4567X sahaja.
 • Alamat penuh termasuk Blk, Nama Jalan, No Unit & Poskod
 • Bahagian II

  Pilihan Program KAD
 • Untuk Pengambilan Tahun 2022

 • Bahagian III

  Pengakuan
 • Boleh pilih lebih dari satu pilihan